Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Data is Loading...
POSTS
PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
New York +1555225314
LYKTENS ORDEN
I Sarpsborg Tekniske Forening er Lykten et viktig symbol.
I foreningen er det medlemmer som sitter med lykter i forskjellige farger rundt halsen. Disse er medlemmer av Lyktens Orden.
Lyktens orden ble formalisert i 1935, og ble opprettet for å hedre fortjente medlemmer. Samtidig benyttes denne til å skape en festlig ordenspromosjon som en viktig del av programmet ved festlige anledninger.
Ordenen ledes av en Generaldirektør som selv utnevner sin lyktedireksjon. Direksjonen er ansvarlig for hvem som skal dekoreres i foreningen. Formannen i Sarpsborg tekniske Forening kan delta på møter om dette, kan uttale seg, men har ikke stemmerett.

Direksjonen består av:
o Generaldirektøren (Stormester)
o Kirurg ( Bøddel)
o Hallomann (Herold)
o Juridisk Konsulent (Kansler)
o Driftsingeniør (Kantor)
o Lyktestolpe (Sier seg selv hva denne gjør)
Riddersverdet er byttet ut med en kjempestor skiftenøkkel, som foruten å benyttes når man slår medlemmer til riddere, også benyttes til tiltrekking av evt. løse skruer hos medlemmene.
  • Text Hover
DIREKSJONEN I ARBEID
Ole Naumann
Generaldirektør