Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Data is Loading...
POSTS
PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
New York +1555225314
HØYDEPUNKTER I VÅR HISTORIE

Sarpsborg Tekniske Forening har rike tradisjoner. Foreningen ble stiftet i 1912. Professor Hans T. Lindeman og ingeniør Birger Oulie var sentrale personer i oppstarten.
Medlemmene den gang skulle kun bestå av menn med teknisk bakgrunn samt et mindretall fra de såkalte frie yrker som styret godkjente.
Ca. 15 år etter oppstarten ble foreningen en polyteknisk forening.
På generalforsamlingen i 1982 ble det med 1 stemme overvekt vedtatt å invitere kvinner til medlemskap. Den fargerike Anne-Ma Hagem ble første kvinne i foreningen. 

På sitt høyeste har foreningen hatt ca. 420 medlemmer. Vi er i dag ca. 110 medlemmer, og medlemstallet er stigende. 
Foreningen skulle den gang, som nå forestå foredrag, ekskursjoner og andre hyggelige sammenkomster. Teknisk Ball var tidligere et viktig arrangement. Mange elegante ball ble arrangert, og” Tusen og en Natt” i (årstall) som kanskje det flotteste med ca. 180 festdeltagere. 
Under våre årlige torskeaftener er det viktig at Opposisjonen (som består av tidligere styremedlemmer), har mulighet for å kritisere det sittende styret stort sett for alt det gjør. MEN det må gjøres i en lett humoristisk tone.
Foreningen har hatt, og har fortsatt en høy anseelse utad. Man legger nå, som tidligere, vekt på å finne gode foredragsholdere I foredragsoversikten finner man flere tidligere statsråder, professorer og andre samfunnstopper. 
Det arrangeres 4-5 møter med foredrag i året. Her vektlegges også det sosiale samværet.

Våre sosiale arrangementer består for tiden av Torskeaften, Sildebord på vår Generalforsamling, Viltaften m/ledsager samt sommertur m/ledsager. 

Noen utvalgte tidligere aktiviteter:
- Foredrag på Borregaard
- Foredrag om livsutdanning og kompetanse. 
- Møte på Høyskolen i Østfold.
- Ball surprise.
- Haraball.
- Vinterball.
- Båttur med MS Turisten.
- Foredrag om gangbroen i Fredrikstad.
- Foredrag om “Taming the Yangtse” 
- Ekskursjon til Elingaard Herregård. 
- Ekskursjon til Sikkerhets-senteret i Hobøl.
- Ekskursjon til Rygge flystasjon. 
- Foredrag om Kriminologi
- Foredrag om «Skråblikk på den politiske situasjonen i Norge»