Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Data is Loading...
POSTS
PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
New York +1555225314

Hva skjer i Sarpsborg Tekniske Forening?

Foreløpig møteplan våren 2020.     

Se mer informasjon på vår Facebookside!

23 januar:   Medlemsmøte,Festiviteten

Camilla Brox,NCCE:"Karbonfangst, bruk og lagring på Øra,Borregaard og Norske Skog Saugbrugs"

13 Februar:   Torskeaften,Odd Fellow huset,

Stig Eikaas, Foredrag av "vår egen" billedhugger 

19 Mars:      Medlemsmøte,Festiviteten,                                UTSATT inntil videre!

Professor Øystein Haugen,"Tingenes Internett."

30 April:      Generalforsamling,Svaleskiva Borg Bryggerier    UTSATT inntil videre!

Jim Olsen: "Tropisk fisk og Cubanske damer"

Juni:      Sommerutflukt,Program ikke klart. 

HUSK Å HOLDE AV DAGENE!

Følg oss på Facebook og se mer info om våre aktiviteter.