Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Data is Loading...
POSTS
PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
New York +1555225314

Hva skjer i Sarpsborg Tekniske Forening?

Foreløpig møteplan våren 2020.     

Se mer informasjon på vår Facebookside!


                                                     23 januar:   Medlemsmøte, Festiviteten

                                                                        Camilla Brox, NCCE: "Karbonfangst, bruk og lagring på                                                                                    Øra, Borregaard og Norske Skog Saugbrugs"


                                                     13 Februar: Torskeaften, Odd Fellow huset,

                                                                        Stig Eikaas, Foredrag av "vår egen" billedhugger 


                                                     19 Mars:      Medlemsmøte, Festiviteten, Program ikke klart.


                                                     23 April:      Generalforsamling, Svaleskiva Borg Bryggerier

                                                                         Jim Olsen: "Tropisk fisk og Cubanske damer"


                                                           Juni:       Sommer utflukt, Program ikke klart. HUSK Å HOLDE AV DAGENE!

Følg oss på Facebook og se mer info om våre aktiviteter.